Značení kuličkových ložisek

Označení kuličkových ložisek se skládá z písmenových a číslicových znaků. Sestava těchto znaků charakterizuje vnitřní konstrukci, velikost a provedení ložiska. 

Úplné označení ložiska se skládá ze základního označení, jeho předpony a přípony

Značení kuličkových ložisek

Ze základního označení ložiska je zřejmé jeho konstrukční provedení, typ a průměr díry. Většinu základních označení tvoří skupina číslic, jen některá sestávají z písmen a číslic. Základní označení jsou obsažena v normách ISO.

Předpony a přípony značí zvláštní provedení ložiska, jako např. jinou vůli nebo jiný stupeň přesnosti než normální. Znaky pro předpony a přípony jsou normalizovány jen částečně. Zejména příponové znaky jsou pro stejné provedení u různých výrobců odlišné. Různé převodníky značení mezi výrobci napomáhají porovnávání jednotlivých označení výrobců a usnadňují nalezení adekvátní náhrady.

Základní označení ložiska indikuje jeho typ a vnitřní průměr

Označení typu kuličkových ložisek

Kuličková ložiska jednořadá  60, 62, 63, 64, 68 (618), 69 (619), 160, 161
Kuličková ložiska dvouřadá   42, 43
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí   12, 13, 22, 23, 112, 113, 115
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem   32, 33, 72, 73
Kuličková ložiska vřetenová   70, 72, 79
Čtyřbodová ložiska   QJ
Kuličková ložiska opěrná   BO, E, L
Axiální kuličková ložiska   511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 532, 533, 534, 542,  543, 544

Označení vnitřního průměru ložiska

Za označením typu ložiska následuje dvojciferné číslo, ze kterého lze odvodit vnitřní průměr ložiska. Pro průměry díry od 20 do 480 mm se používá dvojciferných čísel, jejichž pětinásobek udává průměr díry v mm (např. ložisko 6205, kde číslice 05 udávají průměr díry 25 mm). Výjimku tvoří průměry 10, 12, 15 a 17 mm:
 • 10 mm znak 00
 • 12 mm znak 01
 • 15 mm znak 02
 • 17 mm znak 03
Spojením znaků vyjadřujících typ ložiska a znaků vyjadřujících průměr jeho díry vzniká základní označení ložiska.

Předponové znaky určují jednotlivé součásti ložisek

Předponové znaky se využívají poměrně zřídka. Slouží téměř výhradně k označování jednotlivých součástí ložisek.

Příponové znaky označují specifická provedení kuličkových ložisek

Příponové znaky se pro označování ložisek používají velmi často. Nejčastěji označují zvláštní provedení, která jsou odchylná od standardu. Těmito znaky lze podrobně vyjádřit údaje o:
 • Provedení klece
 • Vnitřní konstrukci ložiska
 • Utěsnění
 • Náplni maziva
 • Tolerancích
 • Vůli v ložisku
 • Vnějším tvaru ložiska

Hledáte vhodná kuličková ložiska? Kontaktujte nás pro více informací. 

Ozvěte se nám buď e-mailem nebo na telefonní číslo 491 483 805. Pomůžeme vám s výběrem kuličkových ložisek i s jejich označením. Kompletní sortiment námi dodávaných ložisek najdete zde.

Leaders in our industry

We strive to offer you the technically optimal solution in the shortest possible time. We save you costs and we are here for you 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
 
 
Coroll - výhody

Stock value of more than 3.5 million EUR

Our stock range is built according to the specific needs of our customers and market requirements, so we always deliver on time.
Coroll - výhody

Deliveries from the warehouse within 24 hours

We modify (cut and finish) and deliver linear guides for MRO within 24 hours.

Coroll - výhody

25 years of experience

You can rely on our specialist technical knowledge and skills.
Coroll - výhody

Professional technical support

Our experienced technical team is always on-hand for customer queries and support.
Coroll - výhody

Product quality and origin guarantee

Because we cooperate with world-leading manufacturers, we are always able to document the origin of our stock, guarantee quality and guarantee its parameters.

Coroll - výhody

Emergency service 24/7

We provide our contracted customers with a 24/7 delivery service.

That's not all...

There are so many reasons to start a partnership with us.
Take a look
Coroll represents the largest manufacturers