Go to the e-shop

Linear guides – Telescopic types

Lineární vedení teleskopické
Telescopic linear guides are for limited stroke or linear shift.
 
An inner profile rail is moved within an outer profile rail via cage-guided balls.
 
Telescopic linear guides are designed for less demanding applications.

Several types of telescopic linear guides are produced.

IBC producer:
LCE vedení - u tohoto typu nikdy neopustí vozík ani klec vodící kolejnici . Maximální zdvih dosahuje pouze něco přes polovinu celkové délky vodící kolejnice.
LCAE vedení - u tohoto typu mají „vozík“ a vodící kolejnice shodnou délku. Maximální zdvih je tedy částečně delší než je celková délka vodící kolejnice. K přesahu může dojít na obou stranách vodící kolejnice.
LCAD vedení - u tohoto typu jsou dvě vodící kolejnice kombinovány se dvěma „vozíky“ shodné délky. Vozíky jsou vzájemně sešroubovány. To umožňuje délku zdvihu částečně přesahující délku vodící kolejnice v obou směrech.
LCAH vedení – u tohoto typu jsou vzájemně sešroubovány obě vodící kolejnice. Oba „vozíky“ mají shodnou délku s vodícími kolejnicemi. Maximální zdvih částečně přesahuje celkovou délku tohoto typu.
LCAZ vedení - u tohoto typu jsou vodící kolejnice připevněny k montážní desce tvaru S - nebo Z- . To umožňuje významné snížení celkové šířky, zvyšuje únosnost a tuhost v ohybu. U tohoto typu může dojít k vysunutí v obou směrech.
LCAS vedení - u tohoto typu jsou vozíky připevněny k montážní desce tvaru S - nebo Z- . To umožňuje významné snížení celkové šířky, zvyšuje únosnost a tuhost v ohybu. U tohoto typu může dojít k vysunutí v obou směrech

More details in the catalogue:

lineární vedení teleskopické / LV teleskopické - Telescopic types LG
We are ready to answer your questions.

Leaders in our industry

\n
\n
We strive to offer you the technically optimal solution in the shortest possible time. We save you costs and we are here for you 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
\n
\n
 
\n
 

That's not all...

\n
There are so many reasons to start a partnership with us.
Take a look
Coroll represents the largest manufacturers